NJO November 2008 Huwelijksvermogensrecht


Verdeling huwelijksgemeenschap na echtscheiding. Overbedeling van de een is verrekend met de door de ander verschuldigde alimentatie welke aldus werd afgekocht. 35% verschuldigde inkomstenbelasting over waarde overbedeling leidt niet tot benadeling voor meer dan één/vierde want belastingschuld behoorde niet tot gemeenschap. Geen misbruik van omstandigheden, noch onrechtmatige daad, noch vernietiging verdeling op grond van redelijkheid en billijkheid.
Rechtbank Maastricht, 27 augustus 2008, 12466/ HA ZA 07-661, LJN BE9564

Vrouw is voor het gebruik van de echtelijke woning na echtscheiding een…

Verder lezen
Terug naar overzicht