NJO Oktober 2010 Overdrachtsbelasting


De verbouwingswerkzaamheden leiden in casu niet tot de vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak. Geen toepassing vrijstelling art. 15.1.a WBR.
Rechtbank Breda, 20 augustus 2010, 09/5419, LJN BN7816 

Geen schadevergoeding in zaak Zwijnenburg vanwege ontbreken belastingschade. Ook indien een fusiebeschikking ex art. 14 Vpb. zou zijn afgegeven, zou de constructie volgens de AG door toepassing fraus legis alsnog belast zijn met overdrachtsbelasting.
Conclusie A-G, 7 september 2010, CPG 43144bis, LJN BN8066

Verder lezen
Terug naar overzicht