NJO oktober 2011: Inkomstenbelasting


Inkomstenbelasting

X participeert via zijn praktijkvennootschap in een maatschap van notarissen en advocaten. Gebruikelijk loon (art. 12a Wet LB) wordt in casu vastgesteld op basis van de ‘afroommethode’.
Gerechtshof Leeuwarden, 28 juni 2011 BK 10/00061, LJN BQ9835

X draagt zijn woning over aan bank. De bank vestigt vervolgens een erfpacht- en opstalrecht op grond en woning ten behoeve van X. De erfpachtcanons zijn bij X niet aftrekbaar vanwege fiscale ‘herkwalificatie’.
Rechtbank 's-Gravenhage, 28 juli 2011, …

Verder lezen
Terug naar overzicht