NJO september 2011


Onroerendezakenrecht

X is door verjaring eigenaar geworden van een strook grond van zijn buren. In casu is niet van belang dat X op een kadastrale kaart had kunnen zien dat deze afweek van de werkelijke situatie. De kadastrale kaarten maken namelijk geen deel uitmaken van het openbare register van het kadaster.
Gerechtshof Amsterdam, 4 januari 2011, 200.053.743/01, LJN BR6415 

Akte van levering wordt, na uitmeting door Kadaster, bij akte verbeterd. Overhandiging van conceptakte van verbetering op de dag dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht