NN schiet te kort in informatieplicht


De Commissie van Beroep oordeelt dat Nationale-Nederlanden op basis van de tot stand gekomen beleggingsverzekering geen eerste kosten in rekening mag brengen. Hiernaast had Nationale-Nederlanden de consument moeten informeren over het bijzondere risico in verband met het hefboom- en inteereffect. De consument liep vanwege zijn relatief hoge leeftijd het bijzondere risico dat bij tussentijds overlijden van de verzekerde de beleggingsverzekering voor de einddatum zonder uitkering zou eindigen, doordat de waarde van de beleggingen waarin de premie was belegd, ontoereikend zou zijn om de overlijdensrisicopremies en kosten…

Verder lezen
Terug naar overzicht