Nominale schuld a.b.-claim alleen in mindering op nalatenschap indien is afgerekend (2015.20.3001)


X overleed in 2006. Tot zijn nalatenschap behoorde een aanmerkelijk belang in X BV (verkrijgingsprijs € 37.165). Na het overlijden van X lieten de erfgenamen de vennootschap in 2006 een dividenduitkering van € 400.000 doen. In januari 2007 werd nogmaals een dividend van € 250.000 uitgekeerd. Vervolgens werden de aandelen in X BV voor € 700.000 overgedragen aan een derde. In geschil was voor welk bedrag de (latente) inkomstenbelastingschuld bij het overlijden van X in aanmerking mocht worden genomen…

Verder lezen
Terug naar overzicht