Non-conformiteit woonboerderij wegens strijd met Bouwbesluit en NEN-normen (2011.47.2002)


K koopt een woonboerderij van de exploitatiemaatschappij (V). Omdat er sprake is van non-conformiteit wegens eigenschappen die in strijd zijn met het Bouwbesluit 1992 en de NEN-normen waar het Bouwbesluit 1992 naar verwijst, vordert K schadevergoeding.
Het hof overweegt dat de conformiteitseis van art. 7:17 BW meebrengt dat de koper van een woning in beginsel, behoudens andersluidende afspraken, ervan mag uitgaan dat de bouw van de woning of een verbouwing destijds is geschied met inachtneming van de op dat moment geldende voorschriften…

Verder lezen
Terug naar overzicht