Noodweg


Verwijzing

(JBN 1995, 21)

W is eigenaar van een stuk land dat geen behoorlijke toegang heeft tot de openbare weg. Deze situatie is ontstaan doordat E het deel van zijn perceel dat grenst aan het perceel van V, heeft verkocht aan W en het resterende deel heeft verkocht aan P.

In geding is de vraag welke percelen moeten worden bezwaard met de last van de noodweg ten dienste van het perceel van W. W vordert een noodweg over het land van V langs een bestaand pad dat is…

Verder lezen