Noot Boot bij CRvB 4 november 2015, «USZ» 2016/5


De werknemer heeft door het bedrijf te laten weten vanwege vervoersproblemen niet op het werk te kunnen komen het initiatief tot beëindiging van de dienstbetrekking genomen. De werknemer heeft betoogd dat de dienstbetrekking niet door of op zijn verzoek is beëindigd. Hij wordt hierin niet gevolgd. Er is sprake van verwijtbare werkloosheid in de zin van artikel 24 lid 2 sub b WW.

CRvB 4 november 2015, USZ 2016/5, ECLI:NL:CRVB:2015:4042

» Samenvatting
Uitgaande van de lezing die werknemer heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht