Noot Heerink-van Hattem bij «JIN» 2014/207


Gerechtshof Amsterdam 9 september 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4616
Uitzendovereenkomst. Leiding en toezicht. Pensioenfonds.
Art. 7:690 BW vereist geen allocatiefunctie. Uitlening van gespecialiseerd personeel op het terrein van ICT, waardoor opdrachtgevers mogelijk over onvoldoende kennis beschikken om gezag uit te oefenen, staat niet aan ‘leiding en toezicht’ bij derden in de weg.

» Samenvatting
Fresh Connections houdt zich overeenkomstig de omschrijving in het handelsregister bezig met het verwerven en uitvoeren van opdrachten op ICT-gebied, …

Verder lezen
Terug naar overzicht