Noot mr. E. Loesberg bij «JOR» 2014/224


Exhibitieplicht. Onrechtmatig handelen ex-werknemers met wie geen concurrentiebeding was afgesloten. Vordering voormalig werkgever ex art. 843a Rv heeft in casu karakter van fishing expedition. Belangenafweging. Verwijzing naar HR 9 december 1955, NJ 1956, 157 (Boogaard/Vesta).

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 maart 2014
, ECLI:NL:GHARL:2014:2005  

» Samenvatting
De belangrijkste te beantwoorden vraag is of is voldaan aan de materiële vereisten van art. 843a Rv. Daarbij staat voorop dat art. 843a Rv…
Verder lezen
Terug naar overzicht