Normen van fiscus of vastgoedexploitant valt onder bedrijfsopvolgingsregeling


Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de Belastingdienst een notitie gepubliceerd die wordt gebruikt bij de beoordeling van de vraag of een vastgoedexploitant een materiële onderneming drijft vanwege de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Wet IB 2001 en de SW. Uit deze notitie blijkt onder meer dat de Belastingdienst de onderstaande uitgangspunten hanteert. Deze normen kunnen door de belastingplichtige en de rechter worden weerlegd. De inspecteur moet een verzoek van een belanghebbende tot vooroverleg in behandeling nemen als dit voldoet aan de eisen van het besluit van 15 februari 2016, nr…

Verder lezen