Notafax


In deze rubriek wordt opgenomen hetgeen op civielrechtelijk gebied door Notafax is bericht, maar (nog) niet in JBN is besproken. Bijbehorende trefwoorden zijn in het register opgenomen. De nummers voor de berichten corresponderen met dat van het desbetreffende bericht in Notafax.

245. Volgens rechtbank verviel hypotheekrecht toen lening werd overgesloten, Rb. Noord-Nederland; 28 september 2016

246. Twee uitspraken waarbij feitelijke beschrijving in leveringsakte prevaleert, Hof Den Bosch; 27 september 2016 en Hof Den Bosch; 30 augustus 2016

247. Mag bank inzage door erfgenamen in verloop van bankrekening weigeren?, Rb. Midden-Nederland; 31 augustus 2016

248. Notaris aansprakelijk omdat geen hypotheek was gevestigd voor nabetalingsclausule, Rb. Midden-Nederland; 18 mei 2016

250. Wat zijn de taken van de boedelnotaris als er een executeur is aangesteld?, Kamer van het Notariaat Den Bosch; 19 september 2016

251. EU-verordening inzake huwelijksvermogensrecht geldt vanaf 29 januari 2019, Verordening (EU) 2016/1103 (PbEU 2016, L 183)

252. Voorhuwelijks alimentatiebeding niet nietig omdat uitkering hoger is dan wet bepaalt, Rb. Midden-Nederland; 21 september 2016

253. Hof machtigt bewindvoerder om erfdelen van kinderen vervroegd uit te keren, Hof Den Haag; 14 september 2016

254. Koper was voldoende gewezen op aanvullende clausule van kandidaat-notaris, Rb. Overijssel; 12 oktober 2016

255. Volgens hof kan aangifte erfbelasting gelden als een boedelbeschrijving, Hof Arnhem-Leeuwarden; 6 oktober 2016

256. Tuchtmaatregel voor oud-notarissen omdat herkomst geld niet was onderzocht, Hof Amsterdam; 11 oktober 2016…

Verder lezen
Terug naar overzicht