Notariële tarieven vrij? (1995.2017)


Cross-subsidiëring van in ieder geval een deel van de familiepraktijk is noodzakelijk (niet per se door vaste tarieven); het vasthouden aan het vaste tarief in het grootste deel van de onroerende zakenpraktijk waarschijnlijk evenzeer.

De tarifering dient te geschieden door de overheid, de KNB gehoord hebbend.

WPNR 95/6163, blz. 12

Verder lezen