Notaris afgezet wegens fraude (1997.13.2153)


Een KvT heeft een notaris opgeroepen voor een verhoor in verband met het tegen hem lopende strafrechtelijke onderzoek, het niet tijdig indienen van de privé-belastinggegevens over 1995 en de verminderde beroepsaansprakelijkheidsverzekering door de opzegging van het KNB-lidmaatschap. De notaris is door de Rechtbank veroordeeld tot het verrichten van 240 uur onbetaalde arbeid wegens het opzettelijk onjuist en onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte en wegens valsheid in geschrifte. Daarna heeft de KvT de notaris voorgedragen tot afzetting.

Hof Amsterdam acht de handelwijze van de…

Verder lezen