Notaris behoeft uitdrukkelijke instemming om courtagenota te kunnen betalen


BV A dient een klacht in tegen notaris N omdat deze bij de afrekening van een transport van registergoederen, aan tussenpersoon Y heeft betaald zonder opdracht of toestemming van de BV.

Y trad bij de onroerend-goedtransactie op voor BV A.

Het Scheidsgerecht verklaart de klacht ongegrond.

Volgens het College van Beroep is bij een transport van registergoederen de vaststelling van de nota van afrekening een belangrijk moment. De nota behoeft de goedkeuring van de geadresseerde, en de notaris moet zich van die goedkeuring vergewissen.

In casu…

Verder lezen