Notaris had afwikkeling moeten schorsen omdat testament werd aangevochten


Notaris N is als gevolmachtigde van een executeur betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap die in april 1998 is opengevallen. In de periode vanaf december 1998 heeft N onder meer bedragen uitbetaald aan de personen die volgens het laatste testament van de erflater waren aangewezen als zijn erfgenamen. N had dit testament in 1994 opgesteld.
X heeft een klacht tegen N ingediend bij de Kamer van Toezicht. N wordt daarbij onder meer verweten dat hij is doorgegaan met de afwikkeling van de nalatenschap conform het laatste testament van erflater terwijl…

Verder lezen
Terug naar overzicht