Notaris had contante storting op zijn kwaliteitsrekening moeten melden


In 2005 stort X € 120.000 in contanten op de kwaliteitsrekening van notaris N bij bank B. Naar aanleiding hiervan dient het Bureau Financieel Toezicht een klacht in bij de Kamer van Toezicht omdat N hiervan geen melding heeft gemaakt op grond van de Wet Mot.

N stelt dat B de melding moest doen omdat N geen bemoeienis heeft gehad met de storting.

De Kamer van Toezicht acht de klacht ongegrond omdat B de transactie moest melden.

Volgens het Hof is de klacht van het BFT wel gegrond. …

Verder lezen