Notaris had executeurs onvoldoende voorgelicht over beschikkingsbevoegdheid


Een erfgenaam heeft een tuchtrechtelijke klacht tegen een notaris ingediend omdat hij de executeurs in de nalatenschap onjuist heeft geadviseerd waardoor de executeurs hebben gehandeld alsof zij onbeperkt beschikkingsbevoegd waren ten aanzien van de goederen van de nalatenschap. De notaris heeft de executeurs niet erop gewezen dat zij alleen goederen te gelde konden maken voor zover dat nodig was om de boedelschulden te voldoen. Er was een kortgedingprocedure nodig om de executeurs te stoppen met verkoop van goederen.

In zijn verweer stelt de notaris dat de executeurs zelfstandig beschikkingsbevoegd zijn op grond…

Verder lezen