Notaris had geen toestemming nodig om alsnog overdrachtsbelasting te voldoen


X koopt van een niet-verwant een bedrijf met de daartoe behorende onroerende zaken. De overdrachtskosten en -belasting zijn voor rekening van X. De levering heeft in mei 2007 plaatsgevonden. In de leveringsakte is echter per abuis een beroep gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15.1.b WBR. In augustus 2007 bericht notaris N aan X dat alsnog aangifte voor de overdrachtsbelasting moet worden gedaan, maar X verleent N geen toestemming om aangifte te doen. Nadat N de Belastingdienst heeft…
Verder lezen
Terug naar overzicht