Notaris had koper erop moeten wijzen dat voorgenomen gebruik niet was toegestaan


Een makelaar is door de Rechtbank veroordeeld om schadevergoeding te betalen aan de koper van een appartementsrecht omdat hij de koper niet had gewaarschuwd dat het door de koper beoogde gebruik van het pand niet volledig mogelijk was vanwege de beperkingen in het bestemmingsplan, de erfpachtvoorwaarden en de reglementen van de VvE. Thans is voor de Rechtbank in geschil of het notariskantoor (N) dat zowel de koopovereenkomst als de leveringsakte heeft opgesteld verplicht is om bij te dragen in deze schadevergoeding. Als verweer heeft N onder meer aangevoerd dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht