Notaris had naleving van interne bevoegdheidsbeperkingen moeten controleren


X heeft tegen notaris N een tuchtrechtelijke klacht ingediend. N wordt onder meer verweten dat hij heeft meegewerkt aan de levering van een onroerende zaak door een BV aan haar (indirect) bestuurder (B) en zijn broer terwijl de bestuurder volgens de statuten van de BV bij vervreemding van onroerende zaken de goedkeuring van alle aandeelhouders nodig heeft.

Anders dan de Kamer voor het Notariaat acht het Hof de klacht gegrond. Het Hof heeft hierbij onder meer het volgende overwogen. Het Hof stelt voorop dat de zwaarwegende zorgplicht…

Verder lezen
Terug naar overzicht