Notaris had niet-behandelend arts moeten raadplegen voor medisch onderzoek


X heeft een tuchtrechtelijke klacht tegen notaris N ingediend. N wordt verweten dat hij in 2012 een testament en een samenlevingsovereenkomst voor de vader van X heeft gepasseerd terwijl N gerede twijfels had moeten hebben over zijn wilsbekwaamheid. Op basis daarvan had N een medisch onderzoek moeten laten uitvoeren door een niet-behandelend arts. In zijn verweer voert N aan dat vader tijdens verschillende besprekingen, verspreid over een periode van ruim 4 maanden, helder was in zijn wensen. Ook gaf vader weloverwogen antwoord op de gestelde vragen en…

Verder lezen