Notaris had niet gewezen op financieel risico van ontbindende voorwaarde


X c.s. hebben met een projectontwikkelaar een overeenkomst gesloten voor de aankoop van een appartement in een nieuwbouwproject. In de koopovereenkomst was geen GIW-garantie opgenomen. Notaris N is als projectnotaris aangewezen. Na enige tijd zijn X c.s. door N uitgenodigd om mee te werken aan de overdracht van de grond tegen betaling van de grondtermijn. Omdat ten tijde van de levering de bouwvergunning nog niet was verleend, heeft N in de leveringsakte een ontbindende voorwaarde opgenomen voor het geval de bouwvergunning niet…

Verder lezen