Notaris had onderzoek moeten doen naar gemaakte afspraken bij verdeling


Klacht tegen notaris. Volgens klager heeft de notaris haar zorgplicht geschonden door in de akte van verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap geen rekening te houden met het (negatieve) verschil tussen de omvang van de twee hypothecaire inschrijvingen en de waarde van de woning.

Notaris N heeft een akte gepasseerd waarbij M en V hun ontbonden huwelijksgemeenschap hebben verdeeld. Hierbij zijn de woning en een kapitaalverzekering aan M toegedeeld, onder de verplichting voor hem om de hypotheekschulden geheel voor zijn rekening te nemen.
In de akte is dit onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht