Notaris had opbrengst niet mogen uitbetalen zonder medewerking executeur


V overlijdt op 15 januari 2003 met achterlating van zes kinderen. Zij zijn ieder voor eenzesde deel gerechtigd tot V's nalatenschap. Dochter D is benoemd tot executeur. In juli 2004 verkoopt D in haar hoedanigheid van executeur een perceel grond uit de nalatenschap. Bij kortgedingvonnis van 28 september 2004 zijn op vordering van D de overige erfgenamen veroordeeld tot het verlenen van hun medewerking aan de levering van het perceel. Nadat de leveringsakte door notaris N is gepasseerd, betaalt N de verkoopopbrengst rechtstreeks uit aan de zes…

Verder lezen