Naar de inhoud

Notaris had schriftelijk moeten informeren dat transactie mogelijk paulianeus was

M en V hebben ten overstaan van notaris N hun huwelijkse voorwaarden gewijzigd en de gemeenschappelijke woning aan V toegedeeld omdat zij vreesden dat X (een schuldeiser van M) zich op de woning zou verhalen. Later heeft X gesteld dat deze transacties paulianeus zijn. Naar aanleiding hiervan dient V een tuchtrechtelijke klacht in tegen N.

V verwijt N geen echtscheiding of scheiding van tafel en bed te hebben geadviseerd, waardoor het afrekenen conform het periodiek verrekenbeding een verplichte rechtshandeling zou zijn geweest en pauliana niet aan de orde zou…

Wetgeving
JurisprudentieECLI:NL:GHAMS:2016:5343
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum23-12-2016
Nummer2016/0764