Notaris heeft executeurs onvoldoende voorgelicht over beschikkingsbevoegdheid


Een erfgenaam heeft een tuchtrechtelijke klacht tegen notaris N ingediend, omdat hij de executeurs in de nalatenschap onjuist zou hebben geadviseerd. De executeurs hebben daardoor gehandeld alsof zij onbeperkt beschikkingsbevoegd waren ten aanzien van de goederen van de nalatenschap. Volgens de erfgenaam heeft N de executeurs er niet op gewezen dat zij uitsluitend goederen te gelde mochten maken voor zover dat nodig was om de boedelschulden te voldoen.

N betoogt dat de executeurs zelfstandig beschikkingsbevoegd zijn op grond van artikel 4:145 BW en dat deze externe bevoegdheid geen beperkingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht