Notaris hoefde kopie van brief niet te begrijpen als afzonderlijke ingebrekestelling


K heeft in 2005 een onroerende zaak gekocht van V. In de koopakte hebben partijen domicilie gekozen ten kantore van een notaris. Omdat V zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt, heeft de advocaat van K op 7 december 2005 een ingebrekestelling verstuurd naar de makelaar van V. Een kopie van deze brief is per e-mail verstuurd naar de notaris. Noch de makelaar noch de notaris heeft V op de hoogte gebracht van de ingebrekestelling.
Thans is voor het Hof in geschil of V door verzending van…

Verder lezen
Terug naar overzicht