Notaris hoefde stappenplan niet toe te passen bij beoordeling wilsbekwaamheid


In januari 2007 heeft notaris N een testamentbespreking gehad met X (79 jaar). Bij dit gesprek was ook een vriendin van X aanwezig. Naar aanleiding hiervan is in maart 2007 een nieuw testament opgesteld waarbij X zijn vriendin voor 60% en zijn neef voor 40% heeft benoemd tot erfgenamen. Het testament is toen gepasseerd buiten aanwezigheid van de vriendin. X is in 2009 overleden. Een neef en een nicht hebben tegen N een klacht ingediend bij de Kamer van Toezicht. Volgens hen heeft N het “

Verder lezen
Terug naar overzicht