Notaris kan beroep aantekenen tegen de beslissing op een herzieningsverzoek (2015.35.2008)


Vanwege een tuchtklacht van het BFT wegens het niet voldoen aan de plicht voldoende verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheid, wordt notaris (N) bij ordemaatregel ex art. 106 lid 1 Wna geschorst met ingang van 21 november 2013. Als N de volgende dag aan zijn verzekeringsplicht voldoet, heft de voorzitter van de KvT op 22 november de schorsing op. Het BFT trekt daarop bij brief van 3 december 2013 haar klacht tegen N in.

De KvT heeft bij beslissing van 18 december 2013 de beslissing van 20 november…

Verder lezen
Terug naar overzicht