Notaris mag kosten van gewonnen klachtprocedure niet verhalen op klager


Notaris N heeft in zijn algemene voorwaarden onder meer een clausule opgenomen met betrekking tot de kosten van een klachtprocedure bij de Kamer van Toezicht. Op grond daarvan is de partij die in het ongelijk wordt gesteld verplicht de schade van de ander te vergoeden wat betreft de tijd die deze en/of zijn raadsman aan de klacht heeft besteed.

Naar aanleiding van deze clausule is een geschil ontstaan tussen N en de KNB. Volgens de KNB worden potentiële klagers bij het indienen van klachten onredelijk gehinderd omdat het dreigen met…

Verder lezen