Notaris mocht niet een percentage van geldlening als vergoeding bedingen


Door tussenkomst van notaris N zijn overeenkomsten van geldlening tot stand gekomen. N heeft hierbij onder meer een afsluitprovisie van 1% bij de geldnemer in rekening gebracht. De geldverstrekker heeft hierover een klacht tegen N ingediend bij de Kamer van Toezicht.

In hoger beroep oordeelt het Hof dat deze klacht gegrond is. Het Hof is van oordeel dat het een notaris in het kader van de in het notariaat geldende vrije tarieven is toegestaan met zijn opdrachtgever een prijs af te spreken voor de door hem verrichtte werkzaamheden. Door…

Verder lezen
Terug naar overzicht