Notaris moest hypotheekhouder melden dat mogelijk sprake was van dienstwoning


In verband met de aanschaf van een woning op een bungalowpark heeft de transporterend notaris (N) ook een akte gepasseerd waarbij de kopers ten gunste van de financierende bank (H) een hypotheekrecht hebben gevestigd op de woning. Ruim 10 jaar later ontdekt H dat op de woning de bestemming dienstwoning rust zodat particuliere bewoning niet is toegestaan. Thans is voor het Hof in geschil of N de schade moet vergoeden die H hierdoor heeft geleden.

Het Hof heeft onder meer het volgende overwogen. De waarde van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht