Notaris partijdig bij ontvlechten samenwerking tussen partijen (2015.41.2008)


Thans oud-notaris (N) verricht sinds 1985 verschillende notariële werkzaamheden voor de broers, B en klager K, waaronder gemeenschappelijke aankoop van onroerende zaken, het vestigen van zekerheden en de inbreng in vennootschappen. B fungeert als woordvoerder richting N. In 2009 geeft B opdracht aan N om de samenwerking tussen B en K te ontvlechten en het gezamenlijk opgebouwde vermogen te verdelen. N passeert 29 december 2009 verschillende akten in het bijzijn van K, B, hun zuster en een notarieel medewerker. N is medio…

Verder lezen
Terug naar overzicht