Notaris verschaft de ene partij meer informatie dan de andere; onpartijdigheid in het geding (1995.2531)


Bespreking van de uitspraak van het Hof Amsterdam 27 juli 1995 nr 48/95 inzake notarieel tuchtrecht. De notaris heeft onder meer in de concept-transportakte uit eigen beweging aan het kettingbeding een boetebepaling toegevoegd, die niet in de koopakte stond. De notaris heeft daarover vooraf wel bij wijze van waarschuwing en overleg de wederpartij van klager (de gemeente) mondeling geïnformeerd maar klager niet. Het Hof oordeelt hierover ‘dat de notaris aldus bij het verschaffen van deze informatie de bij het transport betrokken partijen ongelijk heeft…

Verder lezen