Notaris was niet bevoegd om bindend advies te geven ter zake van verdeling


Een notaris heeft op grond van hetgeen is bepaald in een samenlevingsovereenkomst een bindend advies gegeven met betrekking tot de verdeling van gemeenschappelijke goederen. Volgens het hof is dit advies niet bindend voor partijen, omdat de notaris hiertoe niet bevoegd was.

Het bindend advies dat de notaris heeft opgesteld, vangt aan met een considerans. Daarin is opgenomen dat in artikel 13 lid 4 van de samenlevingsovereenkomst is bepaald dat geschillen tussen partijen met betrekking tot de verdeling ter verkrijging van een bindend advies worden onderworpen aan het oordeel van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht