NSL in strijd met Europese richtlijn luchtkwaliteit


Een belangrijke uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op 7 september 2017. De voorzieningenrechter stelt daarin onomwonden vast dat de Nederlandse Staat onvoldoende doet om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De voorzieningenrechter veroordeelt om die reden de Staat om, kort samengevat, enerzijds een deugdelijk luchtkwaliteitsplan op te stellen en anderzijds zich te onthouden van maatregelen die tot voortgaande of nieuwe overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zullen leiden.

Het geschil

Het geschil betreft een kort geding dat door Vereniging Milieudefensie en Stichting Adem in Rotterdam (…

Verder lezen
Terug naar overzicht