Nu al schenken, straks belasting besparen (2004.11.3048)


Tijdens leven zijn er verschillende mogelijkheden om de druk van het successierecht te verlagen. Door het schenken van vermogen aan de kinderen kan een aanzienlijke besparing van successierecht worden bereikt. Het geschonken vermogen maakt geen deel meer uit van de nalatenschap en eventuele waardegroei kan belastingvrij door de kinderen worden verkregen.

Door aan kinderen bedragen schuldig te erkennen die in beginsel pas opeisbaar zijn bij overlijden van de langstlevende ouder kan successierecht worden bespaard. Deze schuldigerkenning dient vastgelegd te worden in een notariële akte. Daarnaast dient over het schuldig erkende…

Verder lezen