NV claimt vordering van grootaandeelhouder/erfgenaam en overige erven


Verwijzing

(JBN 1994, 136)

A overlijdt en laat als erfgenamen na zijn weduwe B en de kinderen. Tot de nalatenschap behoren aandelen in Mercantiel NV (M); B heeft de meerderheid van de aandelen M.

M stelt dat tussen haar en erflater een rekening-courant verhouding bestond en dat zij ter zake van het saldo een vordering heeft op erflater. M eist betaling van het bedrag door de kinderen en B, als gezamenlijke erven.

Het Gerecht in Eerste Aanleg (Curaçao) verklaart M niet…

Verder lezen