Naar de inhoud

NVRD wil marktgerichte doelstellingen in Lap3

Niet alleen gewicht en volume, maar ook waarde moet meegenomen worden bij het opstellen van concrete recyclingdoelstellingen voor Lap3.

Dat schrijft de NVRD in haar zienswijze op het ontwerp van het derde Landelijk Afvalbeheerplan. De kosten voor inzameling en recycling moeten volgens de vereniging van publieke afvalbedrijven in verhouding staan tot de milieuwinst. Wanneer er nog geen of nauwelijks mogelijkheden zijn voor hergebruik of voor de afzet voor deelstromen, moet de Rijksoverheid innovatie en capaciteit stimuleren om betaalbare recycling wel mogelijk te maken. “We pleiten daarom voor een meer…

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsVakbladen
Publicatiedatum09-12-2016
Nummer2016/0343