NVWA rapporteert meer beboetbare overtredingen in 2016


Omdat de NVWA meer bestuurlijk boetes kán opleggen en het interventiebeleid hier per juli 2016 sneller op inzet, zijn in 2016 rapporten voor meer beboetbare overtredingen opgemaakt.

Vooral bij de handhaving op de Geneesmiddelenwet (+ 225%), de Wet Dieren (+ 62%) en de Warenwet (+ 38%) is de toename het grootst. Het gemiddelde boetebedrag was € 1.461. De hoogste boete die de NVWA gaf betrof € 180.000 voor overtreding van de Tabaks- en rookwarenwet.


NVWA-nieuwsbericht van 5 januari 2017
Meer…

Verder lezen
Terug naar overzicht