NZa start groot kostenonderzoek in langdurige zorg


De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt alle aanbieders in de langdurige zorg om mee te doen aan een kostenonderzoek. Met het onderzoek wil de NZa inzicht krijgen in de zorg die aanbieders leveren aan cliënten met een Wlz-indicatie of een aanspraak op eerstelijns verblijf, en wat deze zorg kost.

Adviesorganisatie KPMG Plexus voert het kostenonderzoek uit.

Na een pilot met twintig aanbieders in augustus, vindt in september en oktober het kostenonderzoek plaats. Het gaat om een grote uitvraag en KMPG biedt op verschillende manieren ondersteuning aan de deelnemers. …

Verder lezen
Terug naar overzicht