Omgevingsrecht

Omgevingsrecht: een introductie

Het omgevingsrecht omvat de wet- en regelgeving over de fysieke wereld waarin wij leven, zoals milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. Rondom deze thema’s bestaan veel tegenstrijdige belangen en ontstaan er geschillen over bijvoorbeeld geluidsoverlast, luchtvervuiling, licht, trillingen of externe veiligheid. U komt in aanraking met het omgevingsrecht, bijvoorbeeld wanneer u voor een ruimtelijk project een vergunning nodig hebt.

Advocaten of juristen die werkzaam zijn op het gebied van omgevingsrecht procederen, geven advies of kunnen fungeren als klankbord.

De nieuwe Omgevingswet

Het omgevingsrecht is een dynamisch rechtsgebied dat momenteel uit tientallen wetten en honderden regelingen bestaat, met allemaal eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Deze ingewikkelde wetgeving zorgt ervoor dat procedures lang kunnen duren en niet overzichtelijk zijn. De nieuwe Omgevingswet gaat wetten en regelingen samenvoegen waardoor het proces overzichtelijker wordt.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is reeds in 2010 in werking getreden en regelt de omgevingsvergunning. De invoering van deze wet heeft het omgevingsrecht versimpelt. De wet integreert een groot aantal vergunningen tot één omgevingsvergunning en regelt de ontheffingen. In bepaalde gevallen is er geen omgevingsvergunning vereist en is een melding voldoende.

Wat biedt Sdu u op het gebied van omgevingsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van omgevingsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In Wetgeving Omgevingsrecht 2017 treft u de belangrijkste wet- en regelgeving aan die u nodig heeft voor de rechtspraktijk van het omgevingsrecht. De bundel is ingedeeld in 10 thematische delen: Bestuursrecht, Omgevingsrecht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Wet milieubeheer, inclusief uitvoeringsbesluiten), Externe veiligheid, Bodem, Geluid, Water, Natuur, Landbouw,
Ruimtelijke ordening en Wegen. Deze wettenbundel is bij uitstek geschikt voor uw dagelijkse praktijk als adviseur ruimtelijke ordening of milieujurist.
 

Omgevingsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie