Bodem

Bodem: een introductie

Bodem is een van de thema’s in het omgevingsrecht. Het omvat de wet- en regelgeving over de fysieke wereld waarin wij leven op het gebied van bodem, maar ook bijvoorbeeld over het milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening. In het omgevingsrecht zijn er vaak tegenstrijdige belangen omdat partijen op een verschillende manier gebruikmaken van bodem. Advocaten of juristen die werkzaam zijn op dit gebied van omgevingsrecht procederen, geven advies of kunnen fungeren als klankbord over bijvoorbeeld bodemverontreiniging door lozingen of bodemsanering.

Wet- en regelgeving omtrent bodem

  • In de Wet bodembescherming (Wbb) staan de wet- en regelgeving over bescherming en sanering van landbodems (incl. grondwater). Waterbodems vallen onder de Waterwet.
  • Met de invoering van de Omgevingswet zal de Wbb in deze nieuwe wet opgaan. Nadere regelgeving zal in een aanvullingswet of AMvB worden opgenomen.

Wat biedt Sdu u op het gebied van bodem?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van de bodem. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Bodem in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie