Ruimtelijk bestuursrecht

Ruimtelijk bestuursrecht: een introductie

Ruimtelijk bestuursrecht is een onderdeel van het het omgevingsrecht, waarbij het omgevingsrecht op zijn beurt een bijzondere vorm is van het bestuursrecht. Met ruimtelijk bestuursrecht wordt de wet- en regelgeving bedoeld omtrent de geografische inrichting van Nederland, de ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen waarin wordt bepaald wat er gedaan mag worden met een stuk grond: of er omgevingsvergunningen  mogen worden uitgegeven voor een ruimtelijk project, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een school.

Wet- en regelgeving in het ruimtelijk bestuursrecht

In het ruimtelijk bestuursrecht is met name de onderstaande regelgeving van belang:

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 • Besluit ruimtelijke ordening 
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

In 2016 heeft de Tweede Kamer de Omgevingswet aangenomen. De inwerkingtreding van deze wet staat gepland op 2019. De Omgevingswet verenigt een groot aantal wetten, waaronder de Wro en de Wabo. In de nieuwe wet zal het omgevingsplan het bestemmingsplan vervangen. 

Belangrijke thema’s in het ruimtelijk bestuursrecht

 • (wijziging) bestemmingsplan
 • Vergunningen
 • Nadeelcompensatie
 • Planschade

Wat biedt Sdu u op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van ruimtelijk bestuursrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In de wettenbundel Wetgeving Omgevingsrecht 2017 van Sdu treft u de belangrijkste wet- en regelgeving aan die u nodig hebt voor de rechtspraktijk van het ruimtelijk bestuursrecht. De bundel is ingedeeld in tien thematische delen, waaronder Ruimtelijke ordening en de Wabo. De wettenbundel is verkrijgbaar via de Sdu-webshop.

Ruimtelijk bestuursrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie