Omgevingsvergunning bouwen en strijd met bestemmingsplan?


Bij besluit van 16 mei 2013 hebben B&W van Zuidplas aan appellant sub 1 een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan verleend ten behoeve van het oprichten van een kantoorruimte en een berging op een perceel  te Moerkapelle. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant sub 2A en anderen betogen voorts dat de rechtbank heeft miskend dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, omdat het slechts voorziet in een kantoor en een berging. De aanduiding "Specifieke…

Verder lezen
Terug naar overzicht