Omgevingsvergunning bouwplan nieuwe kap op bijgebouw en evidente privaatrechtelijke belemmering


Bij besluit van 23 mei 2012 hebben B&W van Bergen, NH aan [vergunninghoudster] omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een nieuwe kap op het bestaande bijgebouw achter de woning te Bergen. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant A en anderen betogen onder meer dat de rechtbank niet heeft onderkend dat een evidente privaatrechtelijke belemmering aan verlening van de omgevingsvergunning in de weg staat. Hiertoe voeren zij aan dat realisering van het bouwplan er toe zal leiden dat aan de zijkant van…

Verder lezen
Terug naar overzicht