Naar de inhoud

Omgevingsvergunning oprichten windmolenpark en maatwerkvoorschriften cumulatie van geluid

Bij besluit van 13 juni 2014 hebben B&W van Oude IJsselstreek aan Windpark Den Tol Exploitatie B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een windmolenpark in Netterden, gemeente Oude IJsselstreek. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Appellant sub 2 voert onder meer aan dat de rechtbank ten onrechte niet is ingegaan op zijn betoog dat het college in verband met de cumulatie van geluid maatwerkvoorschriften had moeten stellen.

Ingevolge artikel 3.14a, lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer…

WetgevingWet algemene bepalingen omgevingsrecht
Activiteitenbesluit milieubeheer
JurisprudentieECLI:NL:RVS:2016:3052, RvS 16 november 2016, zaaknummer 201603434/1/A1
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsOverig
Publicatiedatum16-12-2016
Nummer2016/0691