Omgevingsvergunning vervangen bestaande bedrijfswoning; Bouwplan dient te worden getoetst aan bestemmingsplan


Bij besluit van 2 april 2013 hebben B&W van Loon op Zand aan appellant sub 1 een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van een bedrijfswoning op het perceel [locatie a] te De Moer. Bij uitspraak van 6 maart 2014 heeft de rechtbank het door appellanten sub 2 tegen de bezwaarbeslissing ingestelde beroep gegrond verklaard. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

Het bouwplan voorziet in de bouw van een bedrijfswoning op het perceel. Volgens de bij de verleende omgevingsvergunning behorende bouwtekeningen wordt een…

Verder lezen
Terug naar overzicht